Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนศานติธรรม อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้โครงการสุขภาพดีชีวิตสดใส ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตนเองจากภัยยาเสพติด ณ สนามโรงเรียนศานติธรรม อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

https://www.pourhauslakewood.com