Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่าย (งบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1

วันศุกร์ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่าย (งบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป เมืองยะลา จังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

https://www.pourhauslakewood.com