Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานการแก้ปัญหา จชต. ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2563 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานการแก้ปัญหา จชต. ประจำปี 2564 ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

https://www.pourhauslakewood.com