Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมตรวจสอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปี 2563

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมประชุมตรวจสอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปี 2563 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตามมติตัวชี้วัดและเกณฑ์คะแนนประเมินแล้วรายงานผลการประเมินให้ ก.ท.จ. ยะลา เพื่อพิจารณา โดยมีนายภูวดล ดลภาค เป็นประธาน ณ ห้องประชุมยะลายาลอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

https://www.pourhauslakewood.com