Menu Close

ป.ส.กช.จังหวัดยะลาร่วมกับ สช.จ.ยะลา ประชุมคกก.ป.ส.กช. เพื่อเตรียมความพร้อม”โครงการอบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน” ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา (ป.ส.กช.) ร่วมกับ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จัดประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เพื่อเตรียมความพร้อม”โครงการอบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน” ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีดร.อับดุลฮาฟิซ หิเล ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา (ปสกช.) นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา (ปสกช.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา. ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

https://www.pourhauslakewood.com