Menu Close

ประชาสัมพันธ์งาน SEAMEO Schools’ Network 2020

สำนักเลขาธิการซีมีโอประกาศรับสมัครสถานศึกษาทุกระดับเข้าร่วมโครงการ “SEAMEO Schools’ Network in 2017” (ชื่อเดิม SEAMEO 50 x 3 Schools’ Network) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ ได้แก่ การฝึกอบรมออนไลน์ การสนทนาแบบ face-to-face รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
        สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนทุกระดับชั้นเรียน ได้แก่ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เทคนิคและอาชีวศึกษา รวมทั้งมหาวิทยาลัย จากประเทศสมาชิกซีมีโอ 11 ประเทศ (ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม) สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
        สำหรับข้อมูลโครงการ “SEAMEO Schools’ Network in 2017” สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.seameo.org สถานศึกษาที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ SEAMEO_School_Network ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ piyapa@seameo.org รายละเอียดเพิ่มเติม Click

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

https://www.pourhauslakewood.com