Menu Close

ประชาสัมพันธ์ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการฯ ปีที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเชิญนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. 1-4 ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม “ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-21 มีนาคม 2565 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมเข้าค่ายฯ ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2282-1000 ต่อ 562

https://www.pourhauslakewood.com