Menu Close

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “เด็กกับโรคขาดธรรมชาติ Children&Nature-deficit Disorder” ดาวน์โหลดรายระเอียดได้ที่ https://bit.ly/2LMhi58 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 092 414 5296 หรือ 02 441 0601-10 ต่อ 1417,1201

https://www.pourhauslakewood.com