Menu Close

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 4 (ภาคตะวันออก) อบรมระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563

แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 4 ภาคตะวันออก อบรมระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563

ตรวจสอบรายชื่อ

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      >>คลิก<<
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  >>คลิก<<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

https://www.pourhauslakewood.com