Menu Close

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อบรมระหว่างวันที่ 19-26 ตุลาคม 2563

แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อบรมระหว่างวันที่ 19 – 26 ตุลาคม 2563

ตรวจสอบรายชื่อ

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      >>คลิก<<
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  >>คลิก<<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

https://www.pourhauslakewood.com