Menu Close

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบสอง ระดับประเทศ)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบสอง ระดับประเทศ) เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๑๙ เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๒๐ เขต รวมเป็น ๓๙ ศูนย์สอบ บัดนี้ การจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบสอง ระดับประเทศ) โดยสามารถพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.obecimso.net ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

หนังสือแจ้งโรงเรียนเอกชน >>>ดาวน์โหลด<<<

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบสอง ระดับประเทศ) >>>ดาวน์โหลด<<<

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ >>>ดาวน์โหลด<<<

https://www.pourhauslakewood.com