Menu Close

สช.สตูล ดำเนินการรับข้อสอบสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-net)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดำเนินการรับข้อสอบสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-net) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ที่จะดำเนินการจัดสอบในวันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป

https://www.pourhauslakewood.com