Menu Close

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมในการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ณ โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมในการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ประจำปีการศึกษา 2563 (ระดับสนามสอบ) ณ โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อดำเนินการชี้เเจงรายละเอียดในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ แก่ตัวแทนสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่อไป

https://www.pourhauslakewood.com