Menu Close

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ประจำปีการศึกษา 2563 (ระดับสนามสอบ) ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เพื่อดำเนินการชี้เเจงรายละเอียดในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป

https://www.pourhauslakewood.com