Menu Close

นายศุภโชค พาหุมันโต บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 1

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 นายศุภโชค พาหุมันโต บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเซาร์ทเทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี  โดยมีนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

https://www.pourhauslakewood.com