Menu Close

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ให้ความอนุเคราะห์มอบเงินสนับสนุนทีมสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในนามทีม “สช.สตูล”

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.40 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ให้ความอนุเคราะห์มอบเงินสนับสนุนทีมสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในนามทีม “สช.สตูล” ในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสจังหวัดสตูล ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 มีนาคม -26 มีนาคม 2565

https://www.pourhauslakewood.com