Menu Close

คุรุสภาขยายเวลาการรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 และเลื่อนการจัดอบรมฯ ออกไปก่อน

ตามที่คุรุสภาเปิดรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 – 25 เมษายน 2564 นั้น เนื่องจากปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ขึ้นและแพร่กระจายในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงขอเลื่อนการจัดอบรมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย และขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมฯ ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

          ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสามารถสมัครเข้ารับการอบรม โดยกรอกข้อมูลและแนบเอกสารการสมัครผ่านทาง http://bit.ly/recruit-ethics-ksp โดยสามารถสมัครและแนบเอกสารได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น จึงควรเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนการสมัคร

สามารถดูประกาศฯ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามได้ที่ สำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ กลุ่มกฎหมาย โทร. 0 2280 1727

https://www.pourhauslakewood.com