Menu Close

ข่าวผู้บริหาร สช.

ข่าวผู้บริหาร สช.

เสมา 3 ลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบนโยบาย สช. และ กศน. จังหวัดระยอง

สช. เปิดโครงการสอบสัมภาษณ์รับนักเรียนศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่งพร้อมมอบ...

สช.ร่วมพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ...

ผชช.เมชวิน เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ “SWEP Academic Day” โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา

กนกวรรณลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมมอบนโยบายแก่ครูเอกชนในพื้นที่ชัยนาท

เสมา3 ลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมมอบนโยบายแก่ครูเอกชนในพื้นที่พิษณุโลกและพิจิตร

เสมา3 ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้น้องๆ พร้อมมอบนโยบายแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดตาก

โรงเรียนพระแม่มารีส่งมอบความสุข เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

รมช.กนกวรรณ เป็นประธานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนเจียหมิน จ.ปราจีนบุรี เพื่อขยาย...

https://www.pourhauslakewood.com