Menu Close

ข่าวประชาสัมพันธ์ สช.ใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์ สช.ใต้

สช.จ.ยะลา จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)

ผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ จัดการประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)

ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ผชช.เมชวิน เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ “SWEP Academic Day” โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา

กนกวรรณลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมมอบนโยบายแก่ครูเอกชนในพื้นที่ชัยนาท

https://www.pourhauslakewood.com