Menu Close

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการจัดทำ SAR ในระบบ E-SAR ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สช. ขอเชิญผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา เข้าร่วมการอบรมการจัดทำ SAR ในระบบ E-SAR ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom meeting และ Facebook Live ของ สช. ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 16.30 น.โดยเปิดลงทะเบียนผู้เข้าอบรมตั้งแต่เวลา 09.00 น.  รายละเอียดตามไฟล์หนังสือด้านล่าง

ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

https://www.pourhauslakewood.com