Menu Close

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ

ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562

ณ โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

โดยจัดการแข่งขันทักษะฯ จำนวน 3 วิชา ได้แก่ เสริมสวย การบริการสุขภาพ และทักษะด้านภาษา

ท่านสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการแข่งขัน ได้ดังนี้

1. หนังสือเชิญ

2. ใบสมัคร

3. หนังสือรับรองฯ

1. วิชาเสริมสวย

2. วิชาการบริการสุขภาพ

3. วิชาทักษะด้านภาษา

ทั้งนี้ ขอให้ส่งเอกสารการสมัครมายังกลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ **ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562** ทาง Email : huopec60@gmail.com หรือ ทางโทรสาร : 0 2282 9635

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแข่งขัน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562** ทางเว็บไซต์ https://nfe.opec.go.th และ https://opec.go.th/web/index.php/category/opec-all/informal

https://www.pourhauslakewood.com