Menu Close

กิจกรรมประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564

เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนที่สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดไปยังกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุโดยตรง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครได้ที่http://www.dop.go.th/download/news/th1614925835-2540_0.PDF

https://www.pourhauslakewood.com