Menu Close

“การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย”

สช.ขอเชิญโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา (เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 4 -5 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดหนังสือเพื่อสมัครอบรมที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 022821000 ต่อ 640-641

https://www.pourhauslakewood.com