Menu Close

การสำรวจชีพจรการศึกษาไทย 2565 (Education Pulse Survey 2022)

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ขอเชิญทุกท่าน #ร่วมรายงานสภาวะการศึกษาไทย🇹🇭🟢 ผ่านการตอบแบบสำรวจ I•• ชีพจรการศึกษาไทย ปี 2565 ••I.คลิกเลย 👉https://forms.gle/ee2hvMwUr1NzAFdt6

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 .🙋‍♀️ ทุกคำตอบและประสบการณ์ของท่านมีความสำคัญขอบคุณที่ร่วมให้ข้อเสนอในการพัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0 2668 7123 ต่อ สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สกศ.

https://www.facebook.com/OECSocial/posts/1507087176375095

https://www.pourhauslakewood.com