Menu Close

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563 ทาง Internet ที่ http://scholar2.ocsc.go.th ทุนที่รับสมัครสอบ มีดังนี้

ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  1. ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน
  2. ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 55 ทุน
  3. ทุนกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน
  4. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 3 ทุน
  5. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 1 ทุน

สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบทุน โทรศัพท์ 0 2547 1000 ต่อ 8704-5, 8707, 8731

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

https://www.pourhauslakewood.com