Menu Close

การนำข้อมูล SAR ปีการศึกษา 2563 เข้าระบบ E-SAR

สช.ขอแจ้งการนำข้อมูล SAR ปีการศึกษา 2563 เข้าระบบ E-SAR ซึ่งระบบจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดตามหนังสือและสิ่งที่ส่งมาด้วยตามลิ้งค์ด้านล่าง

หมายเหตุ  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 และมาตรการ work from home ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการจัดส่งคู่มือการใช้งานระบบ E-SAR สำหรับโรงเรียน และ ศธจ./สช.จังหวัด ได้ในช่วงนี้ จึงขอให้ทางโรงเรียนและ ศธจ./ สช.จังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และ สช.จะเร่งดำเนินการจัดส่งเล่มคู่มือฯ ให้ในภายหลัง

หนังสือถึงโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

หนังสือถึงโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในส่วนภูมิภาค

หนังสือถึง ศธจ/สช.จังหวัด

รูปแบ บSAR ปีการศึกษา 2563

ไฟล์คู่มือการใช้งานระบบ E-SAR ของโรงเรียน

ไฟล์คู่มือการใช้งานระบบ E-SAR ของเจ้าหน้าที่ ศธจ./สช.จังหวัด

 

https://www.pourhauslakewood.com