Menu Close

กนกวรรณเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ​ ประจำปี 2563

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2563​) เวลา 08.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร โรงเรียนเอกชนนอกระบบ เครือข่ายสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) พร้อมด้วย นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.) นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) คณะกรรมการสมาคมเข้าร่วมในพิธี และมีโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เครือข่ายสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับใบประกาศนียบัตรทั้งสิ้น 1,000 คน ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.)พร้อมด้วย นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการ กช. ได้เดินทางเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร โรงเรียนเอกชนนอกระบบ เครือข่ายสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย)
ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วม 35 โรงเรียน และมีผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งสิ้น 1,000 คน โดยมี นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) คณะกรรมการ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา ให้การต้อนรับ ที่ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในการให้โอวาทกับผู้สำเร็จการศึกษาว่า ขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน ที่ให้เกียรติเชิญมาเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรในวันนี้ ครูพี่โอ๊ะ มีความเต็มใจและตั้งใจอย่างยิ่งที่จะมาร่วมงานนี้ ที่ผ่านมาได้มางานของเอกชนในระบบ มากมายหลายเวที แต่วันนี้ถือเป็นครั้งแรก ที่ได้มางานของเอกชนนอกระบบ ซึ่งถือเป็นงานที่สำคัญ เพราะเป็นวันแห่งความสำเร็จของผู้เรียนหลากหลายสาขาอาชีพ ที่เกิดจากผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สช. ซึ่ง ครูพี่โอ๊ะ กำกับดูแล จึงขอให้กำลังใจและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ในวันสำเร็จการศึกษา ซึ่งถือเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจ

จากคำกล่าวรายงานของนายกสมาคมฯ จะเห็นได้ว่า โรงเรียนเอกชนนอกระบบสังกัด สช.ของกระทรวงศึกษาธิการ ถือเป็นการจัดการศึกษาที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมาก เป็นการจัดการศึกษาที่ให้โอกาสคนทุกช่วงทุกวัย โดยเฉพาะรากหญ้า ประชาชนพื้นที่ห่างไกลความเจริญ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต แบบยืดหยุ่นตามหลักสูตร ตอบสนองชุมชน สังคมได้เป็นอย่างดีในทุกโรงเรียนเอกชนนอกระบบทั่วประเทศ สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน ทั้งด้านวิชาชีพ วิชาการ กีฬา ทักษะต่าง ๆ และที่สำคัญ คือ เป็นการจัดการศึกษาที่รัฐไม่ต้องลงทุน ต้องบอกว่าทุกท่านเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับการศึกษาช่วยสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพมากมาย

และในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกำกับดูแลโรงเรียนเอกชน จะดำเนินการต่อยอดคือ การสร้างความร่วมมือร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายมากที่สุด โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันนั้น สามารถทำงานร่วมกันได้ในหลากหลายมิติ เช่น การแลกเปลี่ยนวิทยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนมากที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถบูรณาการทางหลักสูตรต่าง ๆ เช่น การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม ชุมชน ในแต่ละพื้นที่ และหากเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างการศึกษาเอกชนนอกระบบ ก็จะเกิดประโยชน์ต่อภาพรวม ตนขอชื่นชม ผู้สอน ผู้เรียน ที่มีความพยายามจรเห็นความสำเร็จในวันนี้ ขอให้ผู้ที่จบการศึกษาในวันนี้ ได้นำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพ ดูแลตนและครอบครัว ซึ่งถือเป็นการร่วมสร้างชาติอีกทางหนึ่งต่อไป รมช.ศึกษาธิการ กล่าวทิ้งท้าย

กรรณิกา พันธ์คลอง : ข่าว
ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ : ถ่ายภาพ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

https://www.pourhauslakewood.com