ภารกิจเลขาธิการ สช.

เลขาธิการ กช. เข้าร่วมการประชุม โครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังห...

                    นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)&nb...

สช.จัดอบรมเพื่อพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษ...

               นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)  เป็นประธานในการ...

ภารกิจผู้บริหาร สช.

สช.ร่วมกับโรงเรียนสอนนวดแผนไทยและการประคบสมุนไพรดอยน้ำซับ จัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสร...

           นางสาวสุกัลยา  อนุชิตไพลิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ...

สช. จัดกิจกรรมการปรับกระบวนทัศน์และกรอบความคิดในการส่งเสริม กำกับ ดูแลการศึกษาเอกชน...

          นายมณฑล  ภาคสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษ...

ข่าว/ ประชาสัมพันธ์/ กิจกรรมกลุ่มงาน

เรื่องแจ้งเวียน

จัดซื้อจัดจ้าง

ทุนการศึกษา

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000