หน้าหลัก \ สถิติการศึกษาเอกชน
สถิติการศึกษาเอกชน
สถิติการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2558 สถิติการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2557 สถิติการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2556 สถิติการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2555 สถิติการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2554 สถิติการศึ...
2017-01-25 13:38:52
  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000