หน้าหลัก \ ทุนการศึกษา
ทุนสัมมนา/ฝึกอบรม "หัวข้อ นวัตกรรมการศึกษา ผู้ประกอบการ และอาชีวศึกษาสำหรับประเทศไทย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน"
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอประชาสัมพันธ์ทุนสัมมนา/ฝึกอบรม หัวข้อ นวัตกรรมการศึกษา ผู้ประกอบการ และอาชีวศึกษา สำหรับประเทศไทย ณ สาธารณรั...
2017-11-21 10:38:30
ทุนสถาบันขงจื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Peking University สาธารณรัฐประชาชนจีน
  เอกสารแนบ คลิก ...
2017-11-20 14:18:14
ทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี ๒๕๖๑
ด้วยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย แจ้งการเปิดรับสมัครทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี (Turkey Scholarship) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. ๒๐๑๘ ในระดับปริญญาตรี-โท-เอ...
2017-11-09 10:54:21
โครงการประกวด New Zealand, Build Your Future คว้าโอกาส สร้างแนวคิด พิชิตนิวซีแลนด์
    ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จากเอกสารแนบท้ายด้านล่างนี้                                ...
2017-11-08 15:14:29
รางวัล United Nations Population Award ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๘
    ด้วยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund - UNFPA) ขอเชิญประเทศสมาชิกสหประชาชาติเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบันเข้ารับการพิจารณ...
2017-10-27 13:27:52
โครงการ JENESYS ๒๐๑๗ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นดำเนินโครงการ JENESYS ๒๐๑๗ ในหัวข้อ “๒nd Batch : Japanese-Language Communication/Experience in Japanese Culture” ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ประเทศญี่ปุ่...
2017-10-25 11:16:01
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ประเทศมาเลเซีย
ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (ซีมีโอเรคแซม) เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย จะดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒ - ๒๗ เมษายน ...
2017-09-08 16:18:56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ ประจำปี 2560 – 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก     เป็นผู้แทนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ ประจำปี  2560 &nd...
2017-07-18 16:01:17
การประกวด International Children’s Art Competition ครั้งที่ 2
กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตอาเซอร์ไบจานประจำมาเลเซีย ขอประชาสัมพันธ์การประกวด International Children’s Art Competition ครั้งที่ 2 มีชื่อว่า “The Magic of Friends...
2017-07-11 16:34:32
โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ (International Educational Exchange Programme) ประจำปี 2560 – 2561
                  ด้วย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชียและแปซิฟิกเพื่อยูเนสโก (Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO : ACCU) โดยการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ วั...
2017-06-27 10:07:40
ทุนฝึกอบรม หลักสูตร Trainer Training on Online ELT Course Design
ด้วยรัฐบาลมาเลเซียเสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทย เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบบรม หลักสูตร Trainer Training on Online ELT Course Design ระหว่างวันที่ 5 – 23 กันยายน 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย  &nb...
2017-05-18 15:16:18
ทุนการศึกษา 2017 Jasmine Jiangsu Tertiary Education Scholarship for Southeast Asia
             ด้วยสำนักงานการศึกษา  Jiangsu Provincial Department of Education สาธารณรัฐประชาชนจีน ประสงค์จะให้ทุนการศึกษา " 2017 Jasmine Jiangsu Tertiary E...
2017-03-28 15:43:42
ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ Sun Yat-Sen University สาธารณรัฐประชาชนจีน
              ด้วยสำนักงานเลขาธิการซีมีโอแจ้งว่า Sun Yat-Sen University สาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อตั้งโดย Dr. Sun Yat-Sen เมื่อปี 2467 ซึ่งเป็นสถาบัน การศึกษาด้านการวิจ...
2017-03-28 14:47:53
โครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2
ด้วยมูลนิธิเอเชีย – ยุโรป (Asia – Europe Foundation – ASEF) จะจัดโครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Access to Youth Employment” ณ กรุงโซล สาธารณรั...
2017-03-16 15:28:58
ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของสิงคโปร์ (AY2018 ASEAN Scholarships for Thailand)
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นลักษณะทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน (ประก...
2017-03-16 14:24:45
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561
       สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้ประกาศมอบทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561 เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท/เอก และ...
2017-03-16 14:12:29
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญาเอกของรัฐบาลมาเลเซีย
ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษามาเลเซีย ได้เสนอให้ทุนการศึกษานานาชาติในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกและระดับวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2017-2018 ในสถาบันการอุดมศึกษามาเลเซีย 28 แห่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ประสง...
2017-03-09 09:12:51
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ของรัฐบาลตุรกี (Turkey Scholarship) ประจำปี 2560
      ด้วยรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีกำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก (Turkey Scholarship) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2560   &nbs...
2017-01-19 15:29:07
รัฐบาลอินเดียมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2017-2018
สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยแจ้งว่า รัฐบาลอินเดียได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2017 – 2018 ให้แก่นักศึกษาไทย  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก  และทุนวิจัยระดับ...
2017-01-11 09:56:59
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560
     ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น (MEXT) ได้ประกาศมอบทุนฝึกอบรมสำหรับครูประจำการ (Teacher Training Students) ประจำปี 2560       &nb...
2016-12-28 14:02:14
ทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี 2560
ด้วย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย แจ้งว่ารัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีกำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอกสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Turkey Scholarship) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2017 ซึ่งทุน...
2016-12-21 14:11:54
ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีระดับปริญญาตรี ประจำปี 2017
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยประกาศรับสมัครนักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมัครเข้ารับทุนการศึกษาต่อจากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีระดับปริญญาตรี ประจำปี 2017  (2017 Korean Governmen...
2016-09-27 14:14:11
ทุนโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตร 3 ปี สายสามัญ ที่ Japan Aviation Academy (JAA) ประเทศญี่ปุ่น   &nbs...
2016-09-13 09:34:18
โครงการ JENESYS 2016 ณ ประเทศญี่ปุ่น
    ด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ดำเนินโครงการ JENESYS 2016 (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths) เพื่อเชิญชวนประชาชนจากภูมิภาคอาเซียนและโอเชียเนีย จำนวนประมาณ 1,670 คน เข้าร่...
2016-09-12 10:14:38
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2560
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology : MEXT) ได้ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย เพื่อศึก...
2016-07-04 09:39:50
หลักสูตรออนไลน์ในหัวข้อ “Monitoring and evaluating gender equality in education” ของ IIEP
วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการวางแผนการศึกษา (International Institute for Educational Planning – IIEP) จะจัดหลักสูตรออนไลน์ในหัวข้อMonitoring and evaluating gender equality in education...
2016-07-04 09:38:54
ทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
รัฐบาลโมร็อกโก โดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation) ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 จำนวน 15 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต...
2016-07-04 09:38:02
  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000