หน้าหลัก \ จัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศฯและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ร่างประกาศฯและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร <<CLICK>> ...
2017-11-16 13:46:47
โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DOWNLOAD เอกสาร >CLICK<   ...
2017-11-07 16:41:09
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและวัติผู้เรียน ครู บุคลากรโรงเรียนเอกช...
2017-10-27 12:18:22
ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) --------...
2017-06-29 15:35:33
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) .................................................... ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเส...
2017-03-14 16:39:21
ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบบริหารจัดกำรเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) ระยะที่ 1
ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบบริหารจัดกำรเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) ระยะที่ 1 DOWNLOAD TOR.pdf DOWNLOAD เอกสารประ...
2017-03-09 12:10:13
ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบบริหารจัดกำรเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) ระยะที่ 1
ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) ระยะที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอก...
2017-02-16 09:16:51
การสอบราคาเช่าเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ การจัดงานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการสอบราคาเช่าเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ การจัดงานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ..........................................................................
2017-01-27 16:21:02
ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบบริหารจัดกำรเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) ระยะที่ 1
ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) ระยะที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอก...
2017-01-11 11:43:44
การสอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร ...
2016-09-09 09:37:09
การสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ .........................................................................
2016-09-05 15:43:13
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โพสต์6 พ.ย. 2558 14:56โดยจุลเทพ สารสนเทศ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา...
2015-12-16 14:21:22
การสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำปี ๒๕๕๙
เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำปี ๒๕๕๙ โพสต์17 ก.ย. 2558 14:20โดยจุลเทพ สารสนเทศ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ...
2015-12-16 14:18:27
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เ...
2015-12-16 14:17:14
  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000