หน้าหลัก \ หมายเลขโทรศัพท์ สช.
หมายเลขโทรศัพท์ สช.
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     319  วังจันทรเกษม  ถนนราชดำเนินนอก  แขวง/เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 โทรศัพท...
2017-08-29 11:41:31
  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000