หน้าหลัก \ กิจกรรม สช.จังหวัด
สาร สช.จังหวัดปัตตานี ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
    ประชาสัมพันธ์ สช.จังหวัดปัตตานี ภาพ/ข่าว ...
2017-11-17 15:22:29
ข่าวประชาสัมพันธ์ สช.จ.ยะลา ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
    ประชาสัมพันธ์ สช.ยะลา ภาพ/ข่าว ...
2017-11-17 15:11:15
ข่าวประชาสัมพันธ์ สช.จ.ยะลา ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
    ประชาสัมพันธ์ สช. ยะลา ภาพ/ข่าว ...
2017-11-17 09:43:03
จดหมายข่าวประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
    ประชาสัมพันธ์ สช.สงขลา ภาพ/ข่าว ...
2017-11-17 09:46:29
จดหมายข่าว สช ยะลาประจำวันที่ 14 พย. 2560
    ประชาสัมพันธ์ สช.ยะลา ภาพ/ข่าว ...
2017-11-17 09:46:56
จดหมายข่าวรายวัน สช.สตูล ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
    งานประชาสัมพันธ์ สช.สตูล : ภาพ/ข่าว ...
2017-11-17 09:47:44
จดหมายข่าวประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สช.สงขลา
    งานประชาสัมพันธ์ สช.สงขลา : ภาพ/ข่าว ...
2017-11-17 09:48:30
ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของสำนักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงเดือน ตุลาม 2560
ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของสำนักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงเดือน ตุลาม 2560  ชมภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Z9nJCPCDzoY&feature=youtu.be &n...
2017-11-02 14:00:17
จดหมายข่าวจังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
กรรณฺกา พันธ์คลอง : ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ณฐกา บัวกิ่ง ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา : ภาพ/ ข่าว ...
2017-11-02 12:57:12
จดหมายข่าวรายวัน สช.สตูล ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2560
  กรรณิกา พันธ์คลอง : ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง   ปีมนัส มนัสวิน ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-11-02 12:53:31
จดหมายข่าวรายวัน สช.สตูลประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2560
    กรรณิกา  พันธ์คลอง ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง   ปีมนัส มนัสวิน ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  : ภาพ/ ข่าว   ...
2017-11-02 12:53:58
ข่าวประชาสัมพันธ์ สช.ยะลา ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2560
        งานประชาสัมพันธ์ สช.ยะลา : ภาพ/ข่าว ...
2017-10-24 11:10:43
ข่าวประชาสัมพันธ์ สช.ยะลา ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2560
จิตติ์โศภิณ บุญเชิด ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง งานประชาสัมพันธ์ สช.ยะลา : ภาพ/ข่าว ...
2017-10-12 15:02:17
จดหมายข่าวรายวัน สช.สตูล ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2560
จิตติ์โศภิณ บุญเชิด ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง   ปีมนัส มนัสวิน ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-10-12 15:00:33
จดหมายข่าว สช.สงขลา ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2560
จิตติ์โศภิณ บุญเชิด ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ณฐกา บัวกิ่ง ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา : ภาพ/ ข่าว ...
2017-10-12 14:59:26
ข่าวประชาสัมพันธ์ สช.ยะลา ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2560
จิตติ์โศภิณ บุญเชิด ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง งานประชาสัมพันธ์ สช.ยะลา : ภาพ/ข่าว ...
2017-10-12 14:57:51
ข่าวประชาสัมพันธ์ สช.ยะลา ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2560
จิตติ์โศภิณ บุญเชิด ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง งานประชาสัมพันธ์ สช.ยะลา : ภาพ/ข่าว ...
2017-10-11 11:43:58
จดหมายข่าว สช.สงขลา ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2560
จิตติ์โศภิณ บุญเชิด ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ณฐกา บัวกิ่ง ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา : ภาพ/ ข่าว ...
2017-10-12 14:55:45
จดหมายข่าวรายวัน สช.สตูล ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2560
จิตติ์โศภิณ บุญเชิด ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง   ปีมนัส มนัสวิน ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-10-11 11:32:55
จดหมายข่าวรายวัน สช.สตูล ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2560
จิตติ์โศภิณ บุญเชิด ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง   ปีมนัส มนัสวิน ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-10-11 10:12:14
จดหมายข่าวรายวัน สช.สตูล ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2560
จิตติ์โศภิณ บุญเชิด ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ปีมนัส มนัสวิน ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-10-09 16:17:32
จดหมายข่าว สช.สงขลา ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2560
จิตติ์โศภิณ บุญเชิด ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ณฐกา บัวกิ่ง ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา : ภาพ/ ข่าว ...
2017-10-09 16:15:59
จดหมายข่าว สช.สงขลา ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2560
จิตติ์โศภิณ บุญเชิด ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ณฐกา บัวกิ่ง ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา : ภาพ/ ข่าว ...
2017-10-06 13:35:40
จดหมายข่าวรายวัน สช.สตูล ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2560
จิตติ์โศภิณ บุญเชิด ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ปีมนัส มนัสวิน ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-10-06 13:33:51
จดหมายข่าว สช.สงขลา ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2560
จิตติ์โศภิณ บุญเชิด ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง  ณฐกา บัวกิ่ง ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา : ภาพ/ ข่าว ...
2017-10-06 13:32:19
สารประชาสัมพันธ์ สช.สงขลา เดือนกันยายน 2560
  ...
2017-10-06 13:30:45
จดหมายข่าว สช.สงขลา ประจำวันที่ 28 กันยายน 2560
 จิตติ์โศภิณ บุญเชิด ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ณฐกา บัวกิ่ง ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา : ภาพ/ ข่าว ...
2017-10-06 13:27:22
จดหมายข่าว สช.สงขลา ประจำวันที่ 14 กันยายน 2560
    กรรณิกา  พันธ์คลอง ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ณฐกา บัวกิ่ง ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-09-15 11:09:24
จดหมายข่าวรายวัน สช.สตูล ประจำวันที่ 14 กันยายน 2560
    กรรณิกา  พันธ์คลอง ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ปีมนัส มนัสวิน ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-09-15 11:03:41
จดหมายข่าว สช.สงขลา ประจำวันที่ 12 กันยายน 2560
    กรรณิกา  พันธ์คลอง ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ณฐกา บัวกิ่ง ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-09-12 17:00:22
สาร สช.จังหวัดปัตตานี ประจำวันที่ 12 กันยายน 2560
    กรรณิกา  พันธ์คลอง ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ดวงฤทัย  แสงอุบล  ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-09-12 16:56:28
จดหมายข่าว สช.สงขลา ประจำวันที่ 11 กันยายน 2560
  กรรณิกา  พันธ์คลอง ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ณฐกา บัวกิ่ง ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-09-11 15:42:10
จดหมายข่าว สช. สงขลา ประจำวันที่ 8 กันยายน 2560
    กรรณิกา  พันธ์คลอง ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ณฐกา บัวกิ่ง ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-09-11 13:22:54
  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000