หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ขอเชิญร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

หน้าหลัก

                                                                                                         

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ขอเชิญร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป

ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ท่าพระจันทร์) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

การแต่งกาย ชุดสุภาพสีขาว หรือสีนวล ประดับสัญลักษณ์เครื่องหมายไว้อาลัย

(คลิก เอกสารแนบ)

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000