หน้าหลัก \ ภารกิจเลขาธิการ \ สช.ร่วมโครงการปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ

หน้าหลัก

     นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดี เพื่อพ่อ ณ เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โดยมี นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารองค์กรหลัก ข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมจำนวน 520 คน และนักเรียนนักศึกษาใน จ.ลพบุรี จำนวน 1500 คน

   

   

   โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้บุคลากรนักเรียนและนักศึกษาได้เรียนรู้แนวพระราชดำริ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ซึ่งกำหนดปลูกต้นไม้ทั่วประเทศจำนวน 999,989 ต้น แยกเป็นส่วนกลาง 5,089 ต้นและส่วนภูมิภาคจังหวัดล่ะประมาณ 13,265 ต้น สามารถรับชมวีดีโอเพิ่มเติมได้ที่ www.youtube.com

   

   

 

 

 

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ : ข่าว/ ถ่ายภาพ

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000