หน้าหลัก \ ภารกิจเลขาธิการ \ สช.ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี

หน้าหลัก

          นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) พร้อมด้วย นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) พร้อมผู้บริหาร สช. นำข้าราชการ บุคลากร สช. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี  โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วย  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล และ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ และสมาชิกชมรมข้าราชการและครูอาวุโสของกระทรวงสึกษาธิการ ร่วมพิธี

           โดยกิจกรรมเริ่มด้วยถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ จำนวน 60 รูป ณ ศูนย์อาหารกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 2  ก่อนเริ่มพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 60 รูป จากนั้นพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

 

   

   

   

   

   

       

 

 

กรรณิกา  พันธ์คลอง : ข่าว

ศิริญญา  เหมวัชรสุวรรณ/ ปราณี  คุณธรรมดี : ถ่ายภาพ

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000