หน้าหลัก \ จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เ...
2015-12-16 14:17:14
การสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำปี ๒๕๕๙
เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำปี ๒๕๕๙ โพสต์17 ก.ย. 2558 14:20โดยจุลเทพ สารสนเทศ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ...
2015-12-16 14:18:27
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โพสต์6 พ.ย. 2558 14:56โดยจุลเทพ สารสนเทศ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา...
2015-12-16 14:21:22
การสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ .........................................................................
2016-09-05 15:43:13
การสอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร ...
2016-09-09 09:37:09
ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบบริหารจัดกำรเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) ระยะที่ 1
ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) ระยะที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอก...
2017-01-11 11:43:44
การสอบราคาเช่าเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ การจัดงานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการสอบราคาเช่าเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ การจัดงานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ..........................................................................
2017-01-27 16:21:02
ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบบริหารจัดกำรเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) ระยะที่ 1
ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) ระยะที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอก...
2017-02-16 09:16:51
ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบบริหารจัดกำรเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) ระยะที่ 1
ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบบริหารจัดกำรเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) ระยะที่ 1 DOWNLOAD TOR.pdf DOWNLOAD เอกสารประ...
2017-03-09 12:10:13
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) .................................................... ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเส...
2017-03-14 16:39:21
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000