หน้าหลัก \ แนวปฏิบัติถวายราชสักการะ \ โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมถวายความอาลัย

หน้าหลัก

โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการจัดโต๊ะหมู่ประดับเครื่องทองน้อยและสมุดลงนาม พร้อมกับเชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนร่วมลงนามถวายความอาลัย ณ บริเวณด้านหน้าของสำนักงาน พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีพิธีถวายความอาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยบุคลากรชาวไทยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสาโดยครูและนักเรียนร่วมกันทำริบบิ้นสีดำเพื่อแจกจ่ายผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน และจัดกิจกรรมเก็บขยะในชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตวัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรุงเทพฯ ได้จัดพิธีถวายความอาลัย โดยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากร และผู้ปกครองทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในบริเวณ Sports Hall ภายในงานมีการอ่านบทกวีถวายความอาลัยและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAT) สนับสนุนกิจกรรมถวายความอาลัยฯ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยนำอาหารและน้ำดื่มมาให้บริการแก่ประชาชนที่รอเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ณ บริเวณท้องสนามหลวง

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000