หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ สช.ร่วมบรรจุถุงยังชีพ เพื่อส่งต่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

หน้าหลัก

            

          

          ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมบรรจุถุงยังชีพ เพื่อเตรียมส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในกิจกรรมปล่อยคาราวานรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการช่วยประชาชน ในวันศุกร์ที่ 13  มกราคม  2560  ณ  ลานพระราชวังดุสิต  กรุงเทพมหานคร

          ทั้งนี้  สช. โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้เชิญชวนผู้มีจิตศัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์สมทบเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยในครั้งนี้ ซึ่งสามารถบริจาคด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายการคลัง กลุ่มงานเลขานุการกรม สช. หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาวิสุทธิกษัตริย์ ชื่อบัญชี "กองทุนเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาเอกชน"  เลขที่บัญชี 006-1-25427-4 นอกจากจะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว การบริจาคทรัพย์สินหรือสินค้าให้แก่ส่วนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติในลักษณะทำนองเดียวกัน จะสามารถนำไปลดหย่อยภาษีได้  ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 44) ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2535 ส่วนเงินที่บริจาคนั้น สช. จะได้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

 

 

 

กรรณิกา  พันธ์คลอง  ภาพ/ ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000