หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ ขอความร่วมมืออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ และร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand ๔.๐"

หน้าหลัก

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ คลิกที่นี่

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000