หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช.ชูนโยบายรัฐจัดกิจกรรมออกบูธโรงเรียนนอกระบบบริการตัดผมฟรีช่วงปีใหม่

หน้าหลัก

             

          นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เยี่ยมชมและเป็นกำลังใจ การจัดกิจกรรมออกบูธส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โรงเรียนนอกระบบ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม  2559 ณ สนามโรงเรียนเมืองพัทยา 8

          เลขาธิการ กช. กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมออกบูธนี้ เป็นกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โรงเรียบนนอกระบบ ที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยกิจกรรมจะดำเนินการจัดขึ้นทั้งหมด 9 เดือน ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2559 - สิงหาคม 2560 โดยจะจัดทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาคตามลำดับ โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ

          และในวันนี้มีกิจกรรมออกบูธจากโรงเรียนเสริมสวย โรงเรียนสอนแต่งหน้า โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสอนภาษา และโรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้า ร่วมกันออกบูธกิจกรรมสาธิตและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ฟรี ช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น บริการเพ้นท์เล็บ บริการตัดผม บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ เลขาธิการ กช. กล่าว

 

 

          

 

 

กรรณิกา  พันธ์คลอง  ข่าว/ ถ่ายภาพ

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000