หน้าหลัก \ ถาม-ตอบ \ สอบถามการส่งรายงาน SAR

หน้าหลัก

สอบถามเรื่องการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งโรงเรียนได้มีการดำเนินการส่งเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 แต่ตรวจสอบพบมีรายชื่อว่ายังไม่ได้ดำเนินการส่ง ชื่อโรงเรียนอนุบาลพิมลทิพย์ รหัสโรงเรียน 10100079 รบกวนสอบถามทางโรงเรียนสามารถส่ง SAR ไปยังสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนได้อรชีกหรือไม่ เนื่องจากตรวจสอบหมดกำหนดส่งล่าช้าไปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 

รบกวนด้วยค่ะ 

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000